Start date

Gothia Forums seminarieserie: EU-förordning (536/2014) för kliniska läkemedelsprövningar

Digitalt (Teams)
VGR18-KIVGR17-KO_I4A8400_19098_22321

Date

Start date

Location

Digitalt (Teams)

Time

13:00 – 14:30

Event type

Digitalt seminarium

Organizer

Gothia Forum

Vad forskare behöver veta när Västra Götalandsregionen (VGR) är prövningsställe eller sponsor

Event information

Efter den 31 januari 2023 måste alla nya kliniska läkemedelsprövningar ansökas om och genomföras enligt EU‍-‍förordningen 536/2014. Även prövningar som påbörjats under det tidigare EU-direktivet 2001/20/EG och som beräknas pågå längre än till den 31 januari 2025 måste anpassas och överföras till det nya regelverket. Detta görs genom den gemensamma EU-portalen för kliniska läkemedelsprövningar, Clinical Trials Information System (CTIS).  

Under seminariet informerar vi om grunderna i den nya EU-förordningen och vad som gäller för registrering av kliniska läkemedelsprövningar i CTIS när Västra Götalandsregionen är prövningsställe eller sponsor. Vi går bland annat igenom vilken information som behövs vid en ansökan, viktiga rapporteringspunkter under prövningens genomförande och hur man går tillväga för att föra över en redan påbörjad prövning till det nya regelverket. Dessutom berättar vi om tillgängligt stödmaterial och viktiga mallar, samt vilket stöd Gothia Forum erbjuder för arbete i CTIS.  

Seminariet kommer att spelas in och under en begränsad period finnas tillgängligt på www.gothiaforum.com.
 

Målgrupp: Seminarieserien riktar sig i första hand till personer inom Västra sjukvårdsregionen och fokuserar på rutiner och stödfunktioner inom VGR. 

Talare: Ann-Catrin Petersson Olmås, QA/kvalitetssamordnare Gothia Forum, Maria Matson Dzebo och Helena Ohlsson, projektledare Gothia Forum  

Övrigt: Seminarierna är kostnadsfria och kommer att ges digitalt via Teams. Vi kommunicerar länken till alla som är anmälda några dagar innan tillfället.

Plats: Digitalt (Teams)

 

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se