Start date

Stronger together!

Biotech Center
stronger

Date

Start date

Location

Biotech Center

Time

13:30 – 16:00

Address

Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg

Event type

Event

Organizer

Health Innovation West

Kom och diskutera utmaningarna inom miljöarbete som hälso- och sjukvården står inför samt möjliga framtida lösningar.

Event information

Vägen in i vården bjuder in till dialogevent på temat miljöarbete med fokus på vårdens behov.

Lyssna till Västra Götalandsregionen och Region Halland som presenterar sina prioriterade behov inom ämnet miljöarbete. 

Stronger Together! är ett event inom projekt Vägen in i vården, som syftar till att synliggöra och öka test- och verifieringsmöjligheter i Västsverige samt öka och främja samarbeten mellan hälso- och sjukvård samt näringsliv.
 
Agenda

13.30 Välkomna och introduktion till dagen

13.40 Miljörelaterade utmaningar för vården

            Region Halland

                      Problematik kring miljöpåverkan från inhalatorer

                      Problematik avseende cirkulär omställning och materialåtervinning

            Västra Götalandsregionen 

                      Problematiken med utsläpp av anestesigaser från sjukhus

                      Problematiken med kemikalierester från analysinstrument på sjukhuslaboratorier

14.10 Reflektioner från publiken 

14.30 Kaffe 

14.50 Rundabordssamtal 

15.40 Sammanfattning och avslut 

Välkomna!

Health Innovation West är ett västsvensk klusternätverk inom Life Science med syfte att
katalysera samarbeten och innovation kopplat till människors hälsa, och därigenom attrahera
talanger och nya investeringar och etableringar till regionen.

Contact us