Start date

Nya informationsportalen för läkemedelsprövningar

Online
Gothia Forum seminar

Date

Start date

Location

Online

Time

13:00 – 14:00

Event type

seminar

Organizer

Gothia Forum

Detta seminarium riktar sig till dig som är sponsor, prövare (PI) eller stödfunktion för en klinisk läkemedelsprövning och därmed använder Clinical Trials Information System (CTIS) för tillståndsansökan och den årliga säkerhetsrapporteringen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

Event information

Talare: Helen Fagerlind och Maria Matson Dzebo, projektledare Gothia Forum

Seminariet börjar med en kort introduktion om vad Clinical Trials Regulation (CTR) och tillhörande informationssystem (CTIS) innebär. Därefter presenteras specifika exempel där många frågor uppkommit. Vid anmälan ges möjlighet att önska vilka exempel som ska presenteras och diskuteras.

Övrigt: Seminarierna är kostnadsfria ges digitalt via Teams. Om inget annat anges kommer de att spelas in och tillgängliggöras på www.gothiaforum.com under en begränsad period efter respektive tillfälle.