Start date

Gothia Forums seminarieserie VT 2023 Seminarium 2

Digitalt (Teams)
Gothia Forum

Date

Start date

Location

Digitalt (Teams)

Time

13:00 – 14:30

Event type

Seminarium

Organizer

Gothia Forum, Avdelningen för forskningsstöd och Rådet för forskningsetik, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Etikansökan vid forskning på människa – hur gör man och vad ska man tänka på?

Event information

Gothia Forum samt Avdelningen för forskningsstöd och Rådet för forskningsetik, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet bjuder gemensamt in till ett digitalt seminarium om hur en ansökan om etisk prövning görs vid forskning på människa.

Vid seminariet kommer handläggare från Etikprövningsmyndigheten att praktiskt gå igenom hur en ansökan görs i ansökningssystemet Ethix. Tillsammans med erfarna forskare och granskare av etikansökningar går de även igenom vilka de vanligaste felen och anledningarna till begäran om komplettering är och vad man som forskare särskilt bör tänka på. Seminariet ger också utrymme för en frågestund.

Målgrupp: Seminariet riktar sig främst till forskare, forskningsstödjande personal och andra med intresse för klinisk forskning som är verksamma inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Talare: Charlotte Holdar, Sara Thomasdotter Berggren och Gunnar Göthberg, Etikprövningsmyndigheten, samt Christina Bergh, seniorprofessor i obstetrik och gynekologi, Göteborgs universitet

Plats: Digitalt (Teams)

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att kontakta Flora Cassiano, Gothia Forum, flora.cassiano@vgregion.se

 

Länk: Seminarium: Etikansökan vid forskning på människa - hur gör man och vad ska man tänka på?