Positiv utveckling för kvinnligt entreprenörskap i Västsverige
Kollage

Inkubatorer i Västsverige ser en positiv trend för kvinnligt entreprenörskap. De senaste åren har närmare 10% fler kvinnor deltagit i de aktiviteter som anordnas av West Swedish Incubators, ett samarbete mellan åtta inkubatorer i Västsverige som verkar för att fler hållbara innovationsföretag från regionen skall etablera sig på en internationell marknad.

Publish date: 2023-03-08

West Swedish Incubators har sedan 2020 genomfört gemensamma kompetensutvecklande och entreprenörsfrämjande aktiviteter som exempelvis arrangerat matchmaking events, pitchevent, nätverksträffar, föreläsningar och deltagit i mässor för att stötta entreprenörer i regionen. Andelen kvinnor som deltagit i dessa aktiviteter har ökat med närmare 10%. Inkubatorerna ser också en positiv ökning av kvinnligt entreprenörskap i stort då andelen kvinnor i inkubatorbolagen idag är 31-44% vilket varierar mellan de västsvenska inkubatorerna.

  • Vi har följt utvecklingen över en lång tidsperiod och ser att ju mer vi kan fokusera på att hjälpa kvinnor som grupp och även andra minoritetsgrupper i målgruppen, kommer deras andel att öka och utvecklas, samt medför även andra mervärden, säger Klementina Österberg, VD GU Ventures och tillika ordförande i styrgruppen för samarbetsprojektet för de västsvenska inkubatorerna, vilket projektleds av Sofia Hjelmberg vid GU Ventures.

West Swedish Incubators består av åtta inkubatorer i Västsverige, vilka är Borås INK, Science Park Skövde, Innovatum Science Park i Trollhättan och de fem Göteborgsbaserade inkubatorerna GU Ventures, Chalmers Ventures, Brewhouse Inkubator, Sahlgrenska Science Park, och Founders Loft, som samverkat i ett särskilt EU-finansierat projekt med stöd av Västra Götalandsregionen, och inkubatorerna själva. Målsättningen är att ytterligare vässa erbjudandet till innovationsföretagen genom att dela nätverk, erfarenheter och framgångsrecept, för att skapa bättre förutsättningar för de entreprenörer som inkubatorerna jobbar med. 

Hållbarhet är ett centralt område för West Swedish Incubators, både i inkubatorernas egna verksamheter och vid coachning och i utvecklingsarbete med startupbolag med utgångspunkt i Agenda 2030s mål för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Ett område där inkubatorerna ser att de kan ha en verklig påverkan är att verka för ökad jämställdhet och ett jämställt entreprenörskap. Historiskt har färre kvinnor utvecklat innovativa idéer och haft sämre förutsättningar att hitta kapital för att finansiera sin affärsidé. West Swedish Incubators har sedan starten av samarbetet sett positiva effekter och inkubatorerna fortsätter att lyfta ämnen och personer för att inspirera fler kvinnor att våga satsa på sin dröm samt ge dem möjlighet till rätt stöd.

Varje år analyseras startupbolagen som inkubatorerna stöttar i hur fördelningen ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv gällande såväl det operativa teamet som styrelsen, samt verkar för att bolagen ska hitta en balans som gynnar deras utveckling. De insatser som West Swedish Incubators planerar framåt är att arbeta med rekrytering av kvinnliga styrelseledamöter.

  • Vi ser så många framgångsexempel bland de bolagen vi arbetar tillsammans med där blandade och kompletta team bidragit till ökad konkurrenskraft. Ett mixat team har direkt tillgång till fler perspektiv som kan vara värdefulla i till exempel produktutveckling och marknadsstrategier för att hitta fler affärsmöjligheter, säger Stefan Dinér, VD Borås INK och gruppledare för arbetspaketet inom jämställdhet inom West Swedish Incubators.