Novusmätning: Life science-sektorn okänd för många västsvenskar
Shared Lab

Life science-sektorn i Västsverige sysselsätter drygt 10 000 personer och life science-klustret i Göteborg är ett av de största i Norden.
Trots det har invånarna i Göteborgsområdet väldigt låg kännedom om life science-sektorn, visar en ny Novusmätning.
Nu markerar sex stora life science-aktörer startskottet för en gemensam kommunikativ kraftsamling – med målet att sätta den västsvenska life science-sektorn på kartan.

Publish date: 2023-11-10

Life science är en av Sveriges viktigaste sektorer, inte minst genom sitt arbete med att förbättra hälsan för miljontals människor. Life science-sektorn är också av stor betydelse för Sveriges ekonomi och tillväxt. Medicinska och farmaceutiska produkter är Sveriges tredje största exportvara, före svenska basnäringar som både skog och stål.

Göteborgsområdet är oerhört centralt för Sveriges life science-sektor. I Västsverige finns cirka 650 life science-företag med totalt fler än 10 000 anställda, som dessutom har genererat 6000 indirekta jobb i Västsverige och ytterligare tusentals jobb i övriga Sverige. Tio av dessa bolag omsätter mer än en miljard.

Här finns ett stort antal viktiga aktörer. På den privata sidan har vi exempelvis AstraZeneca, Getinge och Mölnlycke Healthcare, och på den offentliga sidan finns Västra Götalandsregionen inklusive Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet inklusive Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola. Här finns också life science-arenor som Sahlgrenska Science Park och GoCo Health Innovation City. Många aktörer finns samlade i Health Innovation West, en samarbetsorganisation för att bygga och utveckla life science-klustret i Västsverige.

Trots detta är allmänhetens kännedom om life science-sektorn i Västsverige väldigt låg. Det framgår av en ny Novusmätning, utförd på initiativ av sex life science-aktörer i Göteborgsområdet.

Utdrag ur undersökningen:

  • Nästan 4 av 10 uppger att de knappt känner till någonting om life science-sektorn i Göteborgsområdet, eller inte känner till den alls. 13 procent har aldrig hört talas om sektorn.
  • Tillsammans med tech/IT/telekom är life science den sektor som västsvenskarna vet minst om.
  • Västsvenskar som har djup kännedom om life science-sektorn, det vill säga känner till den ”ganska bra” eller ”mycket bra”, utgör bara 16 procent. Även här ligger life science i bottenskiktet. Fordonsbranschen har en nästan tre gånger så hög siffra på 42 procent.

Med anledning av resultatet vill aktörerna bakom undersökningen nu växla upp arbetet med att sätta life science-sektorn i Västsverige på kartan.

- Den här undersökningen visar att vi måste bli bättre på dela med oss av vår fantastiska resa. Därför vill vi markera startskottet för en kraftsamling där vi tillsammans i life science-sektorn växlar upp vårt arbete med att berätta vad vi gör, säger Matti Ahlqvist, platschef på AstraZeneca i Göteborg.

Spännvidden i produkter och specialiteter i Göteborgsområdet är enorm, betonar Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

– Göteborg spelar en oerhört viktig roll inom life science-sektorn. Den breda expertis som finns samlad här skapar synergier, och vi har stor potential att generera ännu mer sysselsättning och exportintäkter. Miljön här är fantastisk att verka i. Det behöver fler känna till, både göteborgare och andra, säger han.

Ju fler som får upp ögonen för life science-sektorn, desto bättre för hela regionen, menar Patrik Andersson. Helena Lundberg Nilsson på Västra Götalandsregionen håller med.

– Om vi tydligare kan sätta life science på kartan i regionen så kommer fler talanger att söka sig till hit. Då kommer mer resurser att satsas på life science, och sektorn växa. Det gynnar Göteborg, det gynnar Västra Götaland, och det gynnar hela Sverige, säger Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen.

- Innovation inom life science sker både inom storindustri och entreprenörsdrivna tilllväxtbolag i Västsverige och tillsammans adresserar de morgondagens globala hälsoutmaningar. Undersökningen visar på vikten av att kommunicera både behovet och all positiv utveckling som sker inom akademi och näringsliv. Det berör oss alla, framtiden är vårt gemensamma ansvar för att möjliggöra en hälsovård i framkant, säger Annica Grimberg Lignell, tillförordnad VD, Director Innovation & Business, Sahlgrenska Science Park.

 

Fakta om undersökningen

Undersökningen utfördes av Novus på uppdrag av Västra Götalandsregionen, AstraZeneca, Chalmers tekniska högskola, Business Region Göteborg, GoCo Health Innovation City och Sahlgrenska Science Park. Mätningen genomfördes som en webbaserad undersökning i Novus Sverigepanel, mellan 4-13 oktober 2023 med 600 personer mellan 18-84 år i Göteborg och angränsande kommuner.

Läs hela rapporten på healthinnovationwest.se

Bild: Videm, ett företag inom CO-AX Accelerator, Sahlgrenska Science Park

Contact us