Låt oss öka takten i implementeringen av innovativ medicinteknik

Ett projekt om hur regelefterlevnad och entreprenörskap möjliggör hållbara medicintekniska innovationer i en digital era. Inom projektets ramar har verktyg utvecklats för forskare och entreprenörer som bedriver

medicintekniska innovationsprocesser inom ramen för offentlig forskning, näringsliv och hälso- och sjukvård. Verktygen utgör stöd för att organisera och bedriva medicintekniska projekt och därmed möjliggöra regelefterlevnad i projektets olika innovationsfaser.

Ta del av presentationerna från 24e augusti 2022: