HealthTech Accelerator Company

Cuviva

Att vården behöver förändras är alla överens om. Men det går alldeles för sakta. Digitaliseringen då? Problemet är att majoriteten av dagens digitala vårdlösningar inte är avsedda för de mest behövande. Närmare bestämt den grupp av vårdtagare som står för 50% av samhällets vårdkostnader: Multisjuka och sköra äldre. Den här gruppen ökar stadigt i antal och andel, bor hemma och har minst två kroniska sjukdomstillstånd. En stor del av patienterna hamnar återkommande i akuta tillstånd som leder till stora samhällskostnader och svårt personligt lidande. Det här vill Cuviva ändra på.

Visit site