Vår syn på life science

Life science handlar om livet och verksamhet kring något som är hälsosamt för kroppen passar i regel in på Sahlgrenska Science Park. Vårt perspektiv är medvetet brett och här finns både forskare och entreprenörer.

På Sahlgrenska Science Park finns allt från företag med gedigna, medicinska forskningsportföljer eller medicinteknisk produktutveckling till mindre projekt som handlar om e-hälsa, Functional Foods, kosttillskott eller andra hälsoinnovationer. En hel del nya affärsidéer, forskningsprojekt och spännande samarbeten har startat genom dialog och diskussioner i den här miljön. Kreativitet och innovation är nära sammankopplade.

Funderar du på om din idé, projekt eller verksamhet handlar om life science eller passar in i den här miljön, så tveka inte att höra av dig! Sahlgrenska Science Park finns till för att främja utvecklingen inom life science i regionen. Livskvalitet är viktigt för oss alla.