Vårdens behov ställer nya krav

De gillar kundorienterat utvecklingsarbete

Möjligheter till samarbeten över landsgränserna

AI snart på allas läppar?

Framtidens sjukvård på agendan

Anders Lehmann om värdet av kliniska studier

Lunchlådan lockade till diskussion

Bra dialog om innovation – #lunchlådan lockade många

Nytt dialogforum kring innovation i vården

SCA´s köp av BSN Medical är klart och företaget byter namn till Essity