Han vill motverka ”tsunamin av livsstilssjukdomar”