Meet us in Almedalen
almedalen

On Sunday 3 July, we will pack our bags, head east and get ready for the Almedalen event.

Publish date: 2022-06-21 Text: 
Lizelotte Edvinsson

We’re organising two roundtable discussions during the week.

One will focus on the complex regulatory landscape and how it affects startups and scaleups within healthtech. Then, together with Gothenburg University, we're hosting another discussion on Health Innovation West and what role the West Swedish life science cluster plays in strengthening Sweden as a life science nation.

Information in Swedish below. 

Tisdag 5 juli 2022

Health Innovation West – Vilken roll har det västsvenska life science-klustret för att stärka Sverige som life science-nation?

Sahlgrenska Science Park bjuder tillsammans med Göteborgs Universitet till ett rundabordssamtal om vilken roll det västsvenska Life Science-klustret Health Innovation West har i den nationella Life Science-strategin. Hur kan vi samarbeta ytterligare för att stärka Sverige som Life Science-nation och attrahera kompetens och investeringar till Västsverige?”

Ett rundabordssamtal med inbjudna deltagare på Vikingakällaren. 

Onsdag 6 juli 2022

Den ökande regleringen av hälso- och sjukvård, ett hot eller en möjlighet för innovation?

Sahlgrenska Science Park håller ett rundabordssamtal om utmaningarna inom regelefterlevnad för entreprenörer, företag, forskare och SMEer verksamma inom medicin/hälsoteknik.

2021 trädde den nya medicintekniska förordningen i kraft och från och med i år träder motsvarande förordning för in vitro diagnostik i kraft.

Inom några år kommer ny EU-lagstiftning för AI-användning, hälsodata och cybersäkerhet. Hur ska man tänka för att jobba compliant? Och hur tidigt behöver man börja med det? Hur säkrar vi upp nyckelkompetenser? Och hur kan vi samverka för att skapa hållbara projekt och företag och att innovationer når vård och omsorg?

Ett rundabordssamtal med inbjudna deltagare i SwedenBio-huset.

Contact us