The award gave them wind in their sails
Healthtech Award Peder Remman

Last year, Boneprox won the HealthTech Award in tough competition. “The prize put wind in our sails, increased our credibility and created curiosity among potential clients,” says Peder Remman, CEO, Boneprox.

Publish date: 2022-03-08 Text: 
Björn Hultman, Vitalis

More info and how to apply to the Healthtech Award 2022 here

Read the full article in Swedish below:

– Priset gav oss vind i seglen och höjde vår kredibilitet!

Det säger Peder Remman, VD på AI-företaget Boneprox som i fjol fick ta emot HealthTech Award på Vitalis. Sedan dess har företaget haft en explosionsartad utveckling.

Tanken med HealthTech Award, som delas ut av Vitalis i samarbete med GREAT, är att lyfta fram innovationer som gör skillnad för människors liv och hälsa.

I fjol gick priset till Boneprox, ett Göteborgs-baserat företag som utvecklat en AI-baserad metod att analysera vanliga tandröntgenbilder för att se om patienten löper risk för benskörhet. Metoden bidrar därigenom till att förebygga en av våra stora folksjukdomar. Att tidigt upptäcka symptom är förstås väldigt viktigt för patienten och innebär också en avlastning för sjukvården.

Boneprox har också vidareutvecklat sin plattform, Konekta, till att omfatta andra sjukdomar, bland annat oral cancer.

Tävlingsjuryn framhöll i sin motivering att Boneprox har öppnat ”banbrytande perspektiv, som kopplar ihop munnen med resten av kroppen…till gagn för den enskilde individen, hälso- och sjukvården och samhället i stort.”

När Peder Remman mottog priset i maj i fjol hade Boneprox fyra anställda och deras analysverktyg fanns på 250 tandvårdskliniker i Skandinavien

– Sedan dess har vi flyttat in på ett nytt kontor, vi är nu tolv anställda och vi finns på över 400 kliniker. Vi har expanderat väldigt kraftigt – både i Sverige och internationellt, berättar Peder.

Sedan tidigare samarbetade man med kliniker i Norge och Japan, där har verksamheten intensifierats. Dessutom har man under året etablerat sig på kliniker i ytterligare tre länder: Danmark, Finland och Storbritannien. En förklaring till expansionen är den digitala plattform man lanserat som förenklat diagnostiken och gjort den både säkrare och snabbare. En annan, menar Peder, är just uppmärksamheten kring HealthTech Award.

– Vi fick uppmärksamhet både i tidningar och digitala medier, vilket i sin tur skapade nyfikenhet på många kliniker. Priset har på så sätt varit med och bidragit till att det gått så bra som det har gjort, säger han.

Den nya plattformen gör det även enklare att kommunicera med olika specialister, vilket lett till att alltfler insett fördelarna med digitaliseringen. Inte minst att väntetiderna för patienten kan kortas ned rejält.

– Får du en remiss till odontologen tar det kanske åtta månader innan du får svar. Vad vi lyckats visa är att man med digitala metoder kan få en betydligt snabbare diagnostik. Med vår nya plattform kan vi ge svar samma dag.

Fördelarna är uppenbara, både för patienten och kliniken.

Peder Remman upplever tandvården som en konservativ bransch.

– Innan man satsar på AI-baserad diagnostik, så vill man se att det funkar. HealthTech Award bidrog till att ge oss en kredibilitetsstämpel, vilket i sin tur gjort att många kliniker vågat satsa på den nya tekniken.

Han uppmanar alla innovationsdrivna företag att söka HealthTech Award 2022.

– Absolut! Det är värt att söka. Förutom den positiva uppmärksamheten får man ett bevis på att man gör något rätt och dessutom en hel del hjälp på vägen.

Han tänker på de fria rådgivningar och workshops som ingår i priset.

– Vi fick bland annat hjälp av MAQS advokatbyrå och en workshop i affärsutveckling med CGI samt HiQ. Den lärde oss att använda det man har för att hitta en affärsmodell och växa snabbare. Väldigt värdefullt!

Contact us