VD-klubben @sahlgrenskasciencepark

Är du VD för ett bolag i vår miljö på Sahlgrenska Science Park är du välkommen till detta populära nätverk, där bolagen turas om att hålla i mötet. Nätverket diskuterar frågor utifrån bolagens behov.

Vi ses ungefär en gång per månad. För mer information, v g kontakta Charlotta Gummeson