Nätverk för kvinnliga life science-entreprenörer

Är du verksam inom ett life science-företag i regionen (med max 250 anställda) är du välkommen till detta växande nätverk med kvinnliga entreprenörer.

Tre möten är inplanerade under våren 2018 och du kan vara med och påverka innehållet framöver.

För mer information, v g kontakta Åsa Lindström