Med andra ögon på vårdens utmaningar

Hur kan smarta textilier, spelutveckling och samhällsbyggnad vara till hjälp för vårdens utmaningar?

Vi är övertygade om att svårlösta utmaningar inom vården kan må bra av att synas i sömmarna från andra perspektiv för att initiera innovationer eller modifiera lösningar.

Det är utgångspunkten i samverkansprojektet Inn2Health som möter och lyfter fram vårdens utmaningar till lösningsaktörer från olika branscher och bakgrund.

Se filmen från vårt seminarium som ger inblickar i lärdomar från projektets första två år:

  • En effektiv grundprocess för hur man kan arbeta tvärfunktionellt tillsammans med näringsliv och hälso- och sjukvården.
  • Framgångsfaktorer och fällor – hur driver man bäst branschöverskridande samarbeten med fokus på konkret nytta för hälso- och sjukvården.
  • Konkreta exempel på relevanta innovativa lösningar till vårdens utmaningar inom definierade områden

Möt Carolina Green, Science Park Skövde, Henrik Mindedal, MedTech West, Erik Djäken, Innovationsplattformen, Malin Johansson och Jessica Planefeldt, Sahlgrenska Science Park.