Cross collaboration days

Se inspelade presentationer från tidigare seminarier ”Cross Collaboration Days” här.

Västsverige har en stor konkurrensfördel med specialiteter som kompletterar varandra i digitaliseringen av såväl life science som i vården och omsorgen. I samverkansprojektet Inn2Health kan nya lösningar och idéer utvärderas innan de testas i verkliga miljöer av vårdens medarbetare.

Västsveriges science parks är arenor med olika specialisering och kompetensprofiler. Genom att föra samman flera olika teknikområden stimuleras utvecklingen av tjänster och produkter som tar sig an behoven i vården med nyskapande metoder.

Det nära samarbetet med Västra Götalandsregionen ger rätt utgångspunkt och förståelse för vårdens villkor redan från början. Ytterst är det alltid människorna – både medarbetare och patienter – som ska dra nytta av innovationer och nya metoder som skapas i life science-branschen. Men det här är ett projekt som också är till för att näringslivet ska få bättre underlag för att utveckla, testa och lansera nya produkter och tjänster. Det leder i sin tur till att nya jobb skapas och att Västsveriges konkurrenskraft som life science-region stärks.