Inn2Health

Vårdens behov ställer nya krav

I samverkansprojektet Inn2Health ingår Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen. Projektledare är Åsa Lindström, Sahlgrenska Science Park.

Projektet handlar om att utgå från problem eller behov i vården och skapa idéer till lösningar som sedan testas. Detta sker i samarbete mellan industri, sjukvård och akademi.

Regional utveckling och Tillväxtverket stödjer Inn2Health under en treårsperiod (2019-2021).