Crowd Ide@s

Crowd Ide@s är ett samarbete mellan Bröstcancerföreningen Johanna i Göteborg och Bohuslän, Novartis, Sahlgrenska Science Park, Chalmers Centre for Healthcare Improvement, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen.

Projektet syftar till att låta fler vara med och bidra med innovation för en bättre bröstcancervård och tillvaro för patienter och anhöriga som drabbas.

För mer information, v g kontakta Åsa Lindström