Samverkansarena

Vad behöver ditt företag för att kunna växa?

Från personliga möten till gemensamma projekt och innovationer med hjälp av AI – Vi har allt ljus på det som får affärer och företag att växa och bjuder in till workshops, matchmaking event, seminarier och möten där företag får möjlighet att knyta kontakter och fördjupa relationer i gemensamma projekt. I en neutral samverkansarena möts entreprenörer, företag, forskare, patienter, hälso- och sjukvård.  Här samlas också investerare och life science-kluster från andra länder.

Det är vårdens och individens behov som står i centrum när vi synliggör kunskapsleverantörer och infrastruktur, katalyserar nya utvecklingsprojekt och underlättar affärer för innovativa företag.

”Vi drivs av utmaningen att i samverkansarenan skapa fler hållbara och globalt konkurrenskraftiga produkter och tjänster.  Allt för att främja friska innovationer som når ut i vården och gör nytta för individer.”

Åsa Lindström, projektledare Samverkansarenan

En aktiv samverkansgrupp är knuten till verksamheten för att utveckla och effektivisera innovationsstöd och kommunikation inom life science i Västsverige. Här ingår representanter från Västra Götalandsregionen med Gothia Forum och Innovationsplattformen samt MedTech West, AstraZeneca BioventureHub och Business Region Göteborg.

Samverkansarenan är under ständig utveckling och projektet, Catalyser, som drivs i samarbete med Business Region Göteborg, syftar just till att utveckla arbetssätt och funktioner. Det är i första hand små och medelstora företag med produkter eller tjänster för hälso- och sjukvården som står i fokus här. Projektet finansieras av EU och Västra Götalandsregionen.