Samverkansarena

Vad behöver ditt företag för att kunna växa?

I vår samverkansarena samlar vi utmaningar inom life science för att i samverkan driva relevanta frågor. Syftet är ökad konkurrenskraft. I ett första steg är vi en språngbräda för nya idéer som stärker life science-branschen i regionen.

I en samverkansgrupp som arbetar med gemensamma övergripande frågor i regionen, för att stärka tillväxt, ingår: Jenny Almqvist (VGR), Alessio Degl´Innocenti (Gothia Forum), Niklas Magnell (AstraZeneca Bio Venture Hub), Åsa Lindström (Sahlgrenska Science Park), Lina Strand Backman (Innovationsplattformen), Henrik Mindedal (MedTech West) och Iris Öhrn (BRG).