Samverkansarena

Vad behöver ditt företag för att kunna växa?

I vår projektarena samlar vi utmaningar inom life science för att i samverkan driva relevanta frågor. Syftet är ökad konkurrenskraft. I ett första steg är vi en språngbräda för nya idéer som stärker life science-branschen i regionen.

En aktiv och regelbunden samverkan sker i syfte att fler produkter och tjänster av hög kvalitet når ut i vården snabbare. I samverkansgruppen ingår Sahlgrenska Science Park (ordförande), Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen med Gothia Forum och Innovationsplattformen samt MedTech West och AstraZeneca Bioventure Hub.

sahlgrenska-science-park_0769_web

I en samverkansgrupp som arbetar med gemensamma övergripande frågor i regionen, för att stärka tillväxt, ingår (från vänster till höger): Hanna Blomdahl (VGR), Magnus Ruth (ersatt av Lars Ny, Gothia Forum), Niklas Magnell, AZ Bio Venture Hub, Åsa Lindström (Sahlgrenska Science Park), Lina Strand Backman (Innovationsplattformen), Henrik Mindedal, MedTechWest. På bilden saknas Maria Strömberg (BRG).