Vision och värderingar

Vision

Tillsammans bygger vi en life science-region i världsklass, med hållbart konkurrenskraftiga företag på en global marknad.

Kärnvärden

Kreativitet

Vi utmanar oss ständigt genom att höja ribban och tänka annorlunda. Vi söker helhetsbilden och lösningarna bortom det självklara. Vi drivs av nyfikenhet och har en passion för idéer som spirar, människor som växer och företag som blomstrar.

Inkluderande förhållningssätt

Vi har ett gränsöverskridande och transparent förhållningssätt. Vi strävar efter mångfald och löser utmaningar genom samverkan och prestigelöst utbyte av information, tankar och idéer.

Målfokusering

Vi är professionella, tar initiativ, verkställer och följer upp. Vi har en tydlig etisk kompass och tummar aldrig på kvalitet och noggrannhet. Vi står för inspirerande kompetensutveckling och nätverkande i världsklass.