Vårt uppdrag

Sahlgrenska Science Park ägs gemensamt av Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG), Göteborgs universitet (via GU Ventures), Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad.

Det uppdrag vi fått av våra ägare är att:

Med fokus på Västsverige bidrar vi aktivt till att

  • stärka konkurrenskraften inom life science
  • nära samverka mellan företag, hälso- och sjukvård, Göteborgs universitet och Chalmers
  • utveckla start-ups och etablerade företag

Strategi för utveckling

  • Vara ett skyltfönster mot omvärlden genom att kommunicera och synliggöra life science sektorn i Västra Götaland och skapa tydliga ingångar för sektorns aktörer.
  • Skapa samverkansplattformar där företag, universitet, forskning, hälso-och sjukvården, myndigheter, institut och andra aktörer kan mötas, utbyta idéer och inleda konkreta samarbeten.
  • Fördjupa samverkan med andra kluster i Sverige och internationellt
  • Främja utveckling av ett mer effektivt innovationssystem anpassat till förändringar inom branschen och hälso-och sjukvårdens behov av innovation.
  • Nära samverkan med övriga teknik- och företagsparker