Styrelse

Marianne Dicander Alexandersson (ordf)
Hans Rothenberg
Göteborgs Stad
Ann-Sofie Cans
Chalmers Tekniska Högskola
Göran Landberg
Göteborgs Universitet
Birgitta Losman
Ledamot
Västra Götalandsregionen
Håkan Ahlström
Stadsdirektör
Mölndals stad
Anders Hyltander (adj)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset