Styrelse

Marianne Dicander Alexandersson (ordf)
Stefan Bengtsson
Rektor och VD
Chalmers tekniska högskola
Pam Fredman
Rektor
Göteborgs universitet
Cecilia Dalman Eek
Ledamot kommunfullmäktige
Göteborgs Stad
Patrik Karlsson
Ledamot regionfullmäktige
Västra Götalandsregionen
Håkan Ahlström
Stadsdirektör
Mölndals stad
Ann-Marie Wennberg
Sjukhusdirektör
Sahlgrenska Universitetssjukhuset