Styrelse

Marianne Dicander Alexandersson (ordf)
Stefan Bengtsson
Rektor och VD
Chalmers tekniska högskola
Eva Wiberg
Rektor
Göteborgs universitet
Cecilia Dalman Eek
Ledamot kommunfullmäktige (S)
Göteborgs Stad
Patrik Karlsson
Ledamot regionfullmäktige (S)
Västra Götalandsregionen
Håkan Ahlström
Stadsdirektör
Mölndals stad
Ann-Marie Wennberg (adj)
Professor och Sjukhusdirektör
Sahlgrenska Universitetssjukhuset