Styrelse

Marianne Dicander Alexandersson (ordf)
Ivan Mijakovic
Professor och Styrkeområdesledare för Livsvetenskaper och teknik
Chalmers tekniska högskola
Eva Wiberg
Rektor
Göteborgs universitet
Cecilia Dalman Eek
Ledamot kommunfullmäktige (S)
Göteborgs Stad
Birgitta Losman
Ledamot
Västra Götalandsregionen
Håkan Ahlström
Stadsdirektör
Mölndals stad
Ann-Marie Wennberg (adj)
Professor och Sjukhusdirektör
Sahlgrenska Universitetssjukhuset