Styrelse

Marianne Dicander Alexandersson
Ordförande
Hans Rothenberg
Göteborgs Stad
Ann-Sofie Cans
Chalmers Tekniska Högskola
Göran Landberg
Göteborgs Universitet
Helena Holmberg
Västra Götalandsregionen
Kristian Vramsten
Mölndals stad
Anders Hyltander (adj)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset