Styrelse

Marianne Dicander Alexandersson, styrelseordförande
Företagsledare och civilingenjör
Olov Langenius, ledamot
Göteborgs Stad
Entreprenör
Ann-Sofie Cans, ledamot
Chalmers Tekniska Högskola
Docent i Kemi och kemiteknik
Torbjörn Lundh, adj. ledamot
Göteborgs Universitet
Professor i biomatematik , Vicerektor för samverkan GU
Helena Holmberg, ledamot
Västra Götalandsregionen
Fil. mag. i statsvetenskap
Kristian Vramsten, ledamot
Mölndals stad
Kommunstyrelsens Ordförande Mölndals Stad
Anders Hyltander, adj. ledamot
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent, Strateg Life Science SU