Life Science-branschen

Hitta rätt i innovationssystemet

Sahlgrenska Science Park är en självklar del i innovationssystemet och vi guidar dig gärna rätt inom övriga delar – fråga oss eller läs mer nedan:

Kliniska studier Sverige är en viktig nationell satsning med fokus på att stärka förutsättningarna för kliniska studier. Enheten är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Gothia Forum har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland. De genomför kliniska forskningsprojekt och kliniska studier i alla faser.

Innovationsplattformen är en enhet inom Västra Götalandsregionen som främjar innovationer inom hälso- och sjukvård.

MedTech West är ett nätverk och en samverkansplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya medicintekniska koncept.

GU Ventures skapar nya jobb och tillväxt genom att finansiera och utveckla nya affärer och bolag med anknytning till Göteborgs universitet.

Chalmers Ventures är Chalmers kraftsamling inom entreprenörskap och venture creation.