Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park

Med start 2017 delar vi ut Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park.  Syftet är att hylla innovation, kunskap och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap genom ett pris i Nobelpristagare Arvid Carlssons namn.

För 2019 delas priset ut den 26 september då det 14:e Park Annual arrangeras i Göteborg på temat ”The future of health”. 

Nominera här

Utmärkelsen går i linje med Sahlgrenska Science Parks vision om en life science-region i världsklass och priset skall delas ut årligen till en entreprenör som driver utvecklingen framåt för människors hälsa och välfärd.

Ambitionen är att ge erkännande och ära åt lovande och framtida entreprenörer inom akademi, sjukvård och industri för att stimulera till fortsatt lärande och kontaktskapande på den globala arena som är life science.

Se vinnare av Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park från tidigare år.

Arvid Carlsson, som tilldelades nobelpriset i medicin år 2000 för sina ”upptäckter rörande signalsubstanser i nervsystemet”, är idag fortfarande verksam i sitt bolag A. Carlsson Research på Sahlgrenska Science Park i Göteborg.

”Arvid Carlsson är en sann inspiratör och entreprenör i vår miljö, som inte bara haft avgörande betydelse inom forskning och medicin utan fortfarande drivs av nyfikenhet att vilja lösa stora hälsoproblem”, säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park. 

”Jag är mycket glad och stolt över att ge namn åt en utmärkelse som stärker och hyllar innovation och entreprenörskap samtidigt som vikten av ständig kompetensutveckling uppmärksammas”, säger Arvid Carlsson.