Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park

För 2018 delas priset ut den 27 september då det 13:e Park Annual arrangeras i Göteborg på temat ”A brand new world”. 

Med start 2017 delar vi ut Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park.  Syftet är att hylla innovation, kunskap och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap genom ett pris i Nobelpristagare Arvid Carlssons namn.

Utmärkelsen går i linje med Sahlgrenska Science Parks vision om en life science-region i världsklass och priset skall delas ut årligen till en entreprenör som driver utvecklingen framåt för människors hälsa och välfärd.

Ambitionen är att ge erkännande och ära åt lovande och framtida entreprenörer inom akademi, sjukvård och industri för att stimulera till fortsatt lärande och kontaktskapande på den globala arena som är life science.

  ”En helt fantastisk ära”

Erik Gatenholm, VD  CELLINK som tillsammans med Hector Martinez, CELLINK delar på den första utmärkelsen som delades ut på Park Annual den 27 september 2017.

Det är väl känt att det tar tid att nå ut med en life science-produkt på marknaden i en komplex, regulatorisk miljö. Trots detta har vinnarna byggt ett av de snabbast växande life science-företagen i Sverige, med ett internationellt och hållbart tankesätt redan från början.

Arvid Carlsson, som tilldelades nobelpriset i medicin år 2000 för sina ”upptäckter rörande signalsubstanser i nervsystemet”, är idag fortfarande verksam i sitt bolag A. Carlsson Research på Sahlgrenska Science Park i Göteborg.

”Arvid Carlsson är en sann inspiratör och entreprenör i vår miljö, som inte bara haft avgörande betydelse inom forskning och medicin utan fortfarande drivs av nyfikenhet att vilja lösa stora hälsoproblem”, säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park. 

”Jag är mycket glad och stolt över att ge namn åt en utmärkelse som stärker och hyllar innovation och entreprenörskap samtidigt som vikten av ständig kompetensutveckling uppmärksammas”, säger Arvid Carlsson.