Om oss

Sahlgrenska Science Park är en inkluderande Open Arena med fokus på innovation och tillväxt inom life science. Med ett brett internationellt nätverk ger vi skräddarsydda råd och stöd för att matcha och katalysera idéer. Som en icke vinstdrivande aktör samlar vi kraften inom industrin, den akademiska världen samt hälso- och sjukvården och erbjuder innovatörer och företag ett ekosystem att samarbeta i.

Vår vision är att etablera Västsverige som en life science-region i världsklass till 2030, med hållbara och konkurrenskraftiga företag på en global marknad.

Ägare

Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad.