Om oss

Sahlgrenska Science Park är en neutral arena som bidrar till att Sverige kan ta en ledande roll inom healthtech – och sätter ljuset på branschöverskridande samarbeten. Mobilitet, 5G, AI och dataanalys innebär stora möjligheter för vård och omsorg.

Medarbetarna har stora nätverk och erbjuder expertis, trendanalys och metodisk affärsutveckling.

Paradigmskifte

Digitaliseringen ger Västsverige unika konkurrensfördelar. Samma kompetenser som gör bilarna självkörande och uppkopplade lockar investerare från hela världen till healthtech.

I Accelerator @Sahlgrenska SP finns några av Europas mest intressanta startups inom healthtech.

Global lyskraft

Totalt är ett 90-tal bolag – många med global lyskraft – kopplade via Sahlgrenska Science Park till innovationsmiljön runt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Entreprenörer, globala företag och investerare samverkar med vård, omsorg, akademisk forskning och många andra kreativa krafter.

 Strategi för utveckling

Sahlgrenska Science Parks samverkansarena och kommunikationsplattform är resurser som är öppna för branschöverskridande utvecklingssamarbeten. Både regionalt och internationellt.

Kommunikationen bidrar till att förankra och sprida berättelsen om Västsveriges styrkor och utvecklingsmöjligheter inom life science.

I Accelerator @Sahlgrenska SP erbjuds behovsanpassad metodisk affärsutveckling samt kommunikationsstöd och internationella nätverk för bland annat finansiering.

I vår företagspark finns kontor, labb och andra faciliteter där klustermiljön och närheten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset är stora fördelar.

Ägare

Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad.