Om oss

Sahlgrenska Science Park erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med andra life science-aktörer och ett stort nätverk inom näringslivet. Vi har hållbar hälsa och individen i fokus när vi ökar förutsättningarna för företag, akademi och sjukvård att samarbeta.

Vårt uppdrag

Med fokus på Västsverige bidrar vi aktivt till att

  • Stärka konkurrenskraften inom life science
  • Nära samverka mellan företag, hälso- o sjukvård, Göteborgs Universitet och Chalmers
  • Utveckla start-ups och etablerade företag

Sahlgrenska Science Park ägs gemensamt av Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG), Göteborgs universitet (via GU Ventures), Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad.

Strategi för utveckling

  • Vara ett skyltfönster mot omvärlden genom att kommunicera och synliggöra life science sektorn i Västra Götaland och skapa tydliga ingångar för sektorns aktörer.
  • Skapa samverkansplattformar där  företag, akademi, hälso-och sjukvården, myndigheter, institut m.fl. aktörer kan mötas utbyta idéer och inleda konkreta samarbeten.
  • Fördjupa samverkan med andra kluster i Sverige och internationellt
  • Främja utveckling av ett mer effektivt innovationssystem anpassat till förändringar inom branschen och hälso-och sjukvårdens behov av innovation.
  • Nära samverkan med övriga teknik- och företagsparker

Hur kan vi möjliggöra innovation? Charlotta Gummeson kommenterar seminariet ”Konsulter, evidens och innovation”  tillsammans med Sahlgrenska och Dagens Medicin Agenda den 30/1 2018.