Om oss

Sahlgrenska Science Park erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med andra life science-aktörer och ett stort nätverk inom näringslivet. Vi har hållbar hälsa och individen i fokus när vi ökar förutsättningarna för företag, akademi och sjukvård att samarbeta.

Vårt uppdrag

Med fokus på Västsverige bidrar vi aktivt till

  • Förnyelse och ökad konkurrenskraft inom life science
  • Nära samverkan mellan GU, Chalmers, Hälso-o sjukvård och företag
  • Utveckling av start-ups och etablerade företag

Sahlgrenska Science Park ägs gemensamt av Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG), Göteborgs universitet (via GU Ventures), Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad. För att vara ett attraktivt och internationellt konkurrenskraftigt life science-kluster i Västsverige är ägarnas riktlinjer till Sahlgrenska Science Park att skapa och verka för

  • kommunikation och synliggörande av de resurser och erbjudanden som finns inom life science-sektorn i Västsverige, såsom ett ”skyltfönster” och varumärke mot omvärlden, för att skapa tydligare ingångar för sektorns aktörer
  • framväxten av mötesplatser och samverkansplattformar av typen ”open arenas”, där företag, akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter, institut med flera aktörer kan mötas, utbyta idéer och inleda konkreta samarbeten
  •  fördjupad samverkan med andra kluster i Sverige och internationellt
  • utvecklingen av ett mer effektivt innovationssystem anpassat till en bransch som är under förändring och en hälso- och sjukvård som sätter mer fokus på innovation