Zenuitys vd: Life science och mobilitet hänger ihop

5 december, 2018

Zenuitys vd Dennis Nobelius ser tydliga kopplingar mellan mobilitet och utvecklingen inom digital hälsa och life science. Framförallt inom AI.

Det klargjorde han under scensamtalet om Göteborgsregionens framtidsmöjligheter vid Business Region Göteborgs konjunkturseminarium.

Zenuity, med utveckling av mjukvara för självkörande bilar, är ett av Göteborgsregionens mest framtidsinriktade och snabbväxande företag. Med förmåga att dra till sig viktig internationell kompetens.

Dennis Nobelius, som intervjuades av Fredrik Sundh, kom bland annat in på korsbefruktningen mellan AI och life science, där insamling och analys av stora datamängder är viktiga framgångsfaktorer. Precis som inom fordonsbranschen.

– Det finns mycket synergier att uppnå med life science. AI är verkligen ett viktigt område, bland annat för hälsa och sjukvård.

– Att Göteborg lyckas attrahera den här typen av kompetens bygger framgång. Och det har börjat väldigt bra med samverkan över gränserna, säger Dennis Nobelius.

Företaget fick en flygande start 2016 och har i dag 600 medarbetare i världen, varav 400 i Göteborg. Och siffran växer fortfarande varje vecka.

Zenuity ägs till 50 procent av Volvo Cars och till 50 procent av Veoneer som är en avknoppning från Autoliv. Det är två väldigt tunga säkerhetsorienterade bolag med mycket IP- och branscherfarenhet, naturligtvis en jättestor utvecklingstillgång.

– Tanken är att utveckla ”hjärnan i bilen” Att våga finna nya former och vara öppna för intryck samt testa gränser är viktigt då, säger Dennis Nobelius.

2025 är visionen att var tredje bil från Volvo Cars ska vara självkörande. Och det ska ske mjukt och vara hundra gånger säkrare än när en människa kör, med hjälp av mjukvara från Zenuity. Ingen gillar ju kö-körning, så detta är prio 1. Prio 2  är pendling till jobbet och parkering.

– Det handlar mycket om förtroende, säger Dennis Nobelius, som när det gäller samverkan gör kopplingen till judo, där han tillhört topp tre i Norden.

– En liten spelare kan ta sig an en stor spelare och utnyttja kraften. Så länge man utvecklas tillsammans, så funkar det – även med en konkurrent.

Testmiljöer är viktigt. När Zenuity flyttade in i det nybyggda huset på Lindholmen fyllde bolaget inte plan två, där de istället valde att etablera startup-arenan Mobility X-lab som sex företag i regionen står bakom.

– Vi skapade ett gränssnitt för att mötas. Det svåra för startups är att kunna komma in i större företag och få en relation. Det får man via Mobility X-lab, och har möjlighet att fortsätta utvecklas i regionen.

– Inom andra gränssnitt kan vi skapa fler arenor och samarbeten, säger Dennis Nobelius.

Öppenhet är ett ledord. Ett gränsöverskridande och relativt prestigelöst sätt att jobba är en av regionens främsta styrkor. Förutom rätt kompetens är fortsatt utveckling viktigt för konkurrenskraften.

– Internationella forskare ställer frågor som: Är ni i teknikfronten? Håller ni er nära forskare? Det är superkritiskt att kunna visa att vi fortsätter satsa.

Storsatsningen med den nationella samverkansarenan för forskning inom artificiell intelligens, AI INNOVATION of Sweden, är en väg framåt. Zenuity var med och startade denna testbädd som nu håller på etableras på Lindholmen.

– Det handlar om att förstärka Sverige och Norden genom att ha basen på ett ställe. Och att vi kan förse centret med data som hanteras etiskt, säger Dennis Nobelius.

Tillgång till data är ofta gapet. Man talar om open data som en framgångsfaktor. 100 forskare med tillgång till en massa data som är intressant och relevant kan skapa nytta inom många områden.

En spännande framtid väntar med värdefull samverkan vid AI-centret, där även Sahlgrenska Science Park är en aktiv samverkanspart. AI INNOVATION of Sweden kommer att invigas i början av nästa år.

Möjligheterna till samverkan mellan branscherna finns beskrivet i Sahlgrenska Science Parks omvärldsrapport The power of coaction – Life Science West Sweden 2018. Ladda ner den här.

Text: Annika Åkervall   Foto: Michael Åkerström, Business Region Göteborg