y-graft räknas till Topp 20 i Europa

7 september, 2010

Tekniken som minskar risken för ärrvävnad efter hjärtoperationer är utvecklad av GraftCraft i Göteborg och presenterades på Park Annual 09, efter att ha fått  verifieringsbidrag från GöteborgBIO i samarbete med Sahlgrenska Science Park. Nu uppmärksammas y-graft internationellt som en av Europas 20 bästa biotechuppfinningar 2010.

– Vi är både stolta och smickrade över uppmärksamheten. Att bli identifierade i konkurrens på internationell nivå betyder oerhört mycket och är för oss en nyckel ut i världen, säger docent Erney Mattson, en av grundarna av GraftCraft.

I framtiden kan innovationen leda till minskade samhällskostnader och att många fler patienter får en fortsatt god livskvalitet efter hjärtoperation. Idag slutar ungefär 30 procent av alla bypass att fungera inom ett år på grund av att det uppstår ärrvävnad som leder till förträngning i den insatta kärlförbindelsen. y-graft är ett konstgjort blodkärl, som genom sin unika, y-formade design skapar en naturlig blodflödesfördelning och därmed minskar risken för ärrvävnad.

Hög vetenskaplig kvalitet

Organisationen Universal Biotech utser de bästa biotechuppfinningarna i Europa via tävlingen The Universal BiotechInnovation Grant. Inom kort presenterar årets tjugo finalister sina projekt under Innovation Days 2010 i Paris. När det gäller y-graft är juryn uttalat imponerad av den vetenskapliga kvalitéten och den stora potentialen.

Erney Mattson har forskat länge på varför en del bypassoperationer slutar att fungera. Inspiration till lösning kom från oväntat håll. Studier av fysikern Murray visade att när flödet ändras är det viktigt att även ändra vinklar och diametrar eftersom en optimal balans mellan dessa variabler ger ett energieffektivt flöde. Detta samband visade sig stämma in på människokroppens naturliga blodkärlssystem. Energieffektivt är det när hjärtat med minsta möjliga kraft kan pumpa ut den blodmängd vi behöver. Vid bypassoperationer används vanligen en ven från patientens ben, men förutsättningarna vid den nedre förbindelsen följer ej Murray´s principer varför onaturliga blodflöden uppstår och ärrvävnad kan bildas.

Ur denna kunskap föddes idén till y-graft – det första konstgjorda blodkärlet med naturlig design. I samarbete med matematikern Torbjörn Lundh skapades ett blodkärl som följer de fysikaliska lagarna. Innovationen har i tidiga forskningsstudier visat att den ger ett naturligt blodflöde, vilket minskar risken för förträngande ärrvävnad.

– Vi hade aldrig kommit så här långt om det inte vore för det stöd vi har fått, både när det gäller affärsrådgivning och ekonomiskt. Verifieringsbidraget har varit värdefullt och en absolut förutsättning för att nå den här nivån, säger Erney Mattsson.

GraftCraft – med dotterbolaget y-graft – är ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park. y-graft har svenskt patent och är granskad och godkänd av den globala patentmyndigheten PCT. Ansökningar är inlämnade i ett fyrtiotal länder.

För mer information, kontakta Erney Matsson, telefon 0737-85 44 90, e-post erney.mattsson@gmail.com eller läs mer på www.universal-biotech.com