Vitrolife väljer Sahlgrenska Science Park

1 juni, 2011

Medicinteknikkoncernen Vitrolife flyttar nu in delar av sin verksamhet i Sahlgrenska Science Parks cellodlingslaboratorium. Vitrolife arbetar med att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter och system för preparation, odling och förvaring av mänskliga celler, vävnader och organ. Verksamheten är indelad i tre produktområden: Fertilitet, Transplantation och Stamcellsodling.

Huvudkontoret ligger i Göteborg och produktionsanläggningar finns i Sverige och USA. Dotterbolag finns i USA, Australien, Frankrike och Italien, Storbritannien och Japan. Antalet anställda inom Vitrolife är idag cirka 220 personer.