Viktigt att spåra äggstockscancer

31 januari, 2011

Att kunna ställa tidig diagnos vid äggstockscancer skulle kunna rädda många kvinnors liv. György Horvath, docent vid Sahlgrenska akademin, har forskat mycket inom cancerområdet med hjälp av sina specialtränade hundar och har, tillsammans med andra forskare i Sverige, tekniskt lyckats bekräfta resultaten att doften mellan äggstockscancervävnad och frisk vävnad skiljer sig åt. Nu tar han steget in i Sahlgrenska Science Parks inkubator med sitt projekt.

Äggstockscancer (ovarialcancer) är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen och drabbar årligen mellan 700 och 800 kvinnor i Sverige. Sjukdomen kallas ibland för bukens tysta tumör eftersom den har ett smygande förlopp och sällan ger några typiska symtom som kan leda till tidig upptäckt. Diagnos ställs ofta i ett sent skede (cirka 70 % diagnosticeras i stadium III-IV) och trots nya behandlingsalternativ har överlevnaden under den senaste tioårsperioden inte kunnat förbättras.

Med hjälp av sina specialtränade hundar har György Horvath i studier visat att äggstockscancrar avger en specifik doft. Hundarna kunde med hjälp av sitt luktsinne tydligt urskilja äggstockscancer från normal, frisk bukvävnad och från övriga gynekologiska cancerformer. Vidare forskning visade att samma specifika doft finns i blodet hos patienter med äggstockscancer och hundarna kunde med 100 % säkerhet markera relevanta blodprover i studien.

För att studera om tekniken har en chans att mäta sig med hundens känsliga nos inleddes olika forskningssamarbeten i Sverige. Med hjälp av en existerande elektrisk nos på Kungliga Tekniska Högskolan erhölls resultat, som bekräftar att cancer luktar. ”Vi lyckades detektera och registrera doften från en form av äggstockscancer samt från en frisk äggledare och en frisk livmodermuskulatur. Den tekniska bevisningen av cancerlukt kommer att ha stor praktisk betydelse”, säger György Horvath och tillägger att en tillräckligt specifik och sensitiv metod skulle kunna rädda hundratals liv årligen, enbart i Sverige.

Såväl resultaten från hundstudierna som de tekniska resultaten har rönt en hel del uppmärksamhet internationellt, bland annat efter publicering i välansedda tidskrifter.

György Horvath, som kontinuerligt fortsätter att arbeta med sina duktiga hundar, vill också försöka driva en teknisk utveckling inom ovarialcancerområdet. Hans projekt, som handlar om att utveckla en ny mätmetod för tidig upptäckt av äggstockscancer ingår numera i Sahlgrenska Science Parks inkubator.

”Att tillhöra Sahlgrenska Science Park var ett stort och naturligt steg att ta eftersom kommersialiseringen närmar sig mer och mer. Samarbetet är mycket positivt och affärsrådgivningen underlättar för att komma vidare i projektet, sägerGyörgy Horvath. Målsättningen är att kunna genomföra screening (massundersökning) av till synes friska kvinnor för att upptäcka eventuell äggstockscancer så tidigt att sjukdomen kan botas.