Viktigt att motverka antibiotikautlöst diarré

6 december, 2011

Inkubatorföretaget Lavivo har nu framgångsrikt slutfört EU-projektet Qualvivo, som initierades av Lavivo med stöd av Västra Götalandsregionen. Det handlar om utveckling av produkter för behandling och prevention av antibiotikautlöst diarré, ett växande hälsoproblem i och med ökningen av resistenta bakterier.

Problemen med antibiotikaassocierad diarré ökar idag världen över och innebär ett allvarligt tillstånd med långa sjukhusvistelser och risk för död, speciellt för människor med nedsatt immunförsvar. Även om det är vanligare att hamna i riskzonen när man blir äldre är åldern i sig ingen riskfaktor, enligt Mats Wallström, VD, Lavivo. Antibiotikaassocierad diarré beror på att man slår ut den normala tarmfloran. Om en patogen bakterie då börjar växa blir man förgiftad, förklarar han.

Den bakterie som har fått mest uppmärksamhet inom EU kallas C difficile och är både mycket toxisk (giftig) och resistent mot antibiotika. Förhoppningen är att den nya generationens probiotika, som Lavivo utvecklar, kan motverka den skrämmande utvecklingen.

– Målet är att kommande produkter skall kunna användas förebyggande och rekommenderas till riskgrupper inför behandling med antibiotika, i syfte att undvika farlig diarré, säger Mats Wallström. Det handlar om en kombination av ”nyttiga” bakterier eftersom det är viktigt hur de jobbar tillsammans i kroppen. I EU-projektet ingick att ta fram ett pulver, där odlade och frystorkade probiotikabakterier blandas i fibrer. Sahlgrenska Science Park och Food and Health Concept Centre (FHCC) har också givit stöd till projektet.

En sammanställning av rapporterna är nu inskickad till EU, som tidigare framhållit att Qualvivo-projektet har potential att få mycket stor betydelse för både folkhälsan och ekonomin i Europa. Mats Wallström jobbar nu vidare med att finna strategiska partners till Lavivo, som har deponerat sex lovande kombinationer för patent. Möjligheterna med framförallt lactobaciller och bifidobakterier är intressanta.

Lavivo var ett av inkubatorföretagen inom Sahlgrenska Science Park som presenterade sin verksamhet under Park Annual 11.