Vi lyssnar på publiken!

3 oktober, 2017

En uppskattad nyhet på årets Park Annual var att vi ställde en del frågor till publiken, följt av att svaren direkt visades som intressanta ordmoln. Ledarskap, mod och villighet behövs exempelvis för framgångsrik implementering, enligt Mentimeterundersökningen.

Merparten av deltagarna deltog via Mentimeter och vi är mycket tacksamma för all feedback. Eftersom implementering var på agendan kom flera talare från vården. Totalt bland deltagarna övervägde dock fortfarande entreprenörer, drygt 60 % kom från industrin, enligt svaren på plats.

På Sahlgrenska Science Park utvärderar vi alla våra event. Om du inte hade möjlighet att delta på Park Annual men ändå vill komma med inspel om vad du skulle vilja se på agendan nästa år, hör av dig till Lizelotte Edvinsson, e-post lizelotte.edvinsson@sahlgrenskasciencepark.se

Text: Annika Åkervall