Verkstadsjättar kan lyfta life science

2 november, 2018

Vad har storföretag som Volvo och SKF att göra med life science? De är en del av ett stort kompetenskluster där nya samarbeten växer fram, enligt den nya omvärldsrapporten från Sahlgrenska Science Park.

Företag som tidigare aldrig förknippats med life science kan nu räknas in i underlaget för Nordens konkurrenskraft inom digitala vård- och hälsotjänster – health tech.

Samma kompetenser som driver på omställningen av fordonsindustrin är viktiga för paradigmskiften inom life science och vården.

Omvärldsrapporten The power of coaction – Life Science West Sweden 2018 – lyfter fram ett 80-tal exempel på företag och organisationer inom åtta olika branscher med förutsättningar att komplettera varandra inom health tech.

Förutom life science och transport/fordon är det verksamheter inom internet/säkerhet, finans, service, forskning/utbildning samt inkubatorer/samverkansarenor.

Men det är också vertikaler. Företag med produkter och tjänster med betydelse för många olika branscher. De mest namnkunniga med stora västsvenska verksamheter är SKF och Ericsson.

Båda dessa globala koncerner har stor betydelse för den digitalisering som förändrar förutsättningarna på väldigt många områden.

Men det är inte bara storföretagen som är viktiga i omställningen av life science. I det västsvenska näringslivet finns många exempel på små och medelstora företag med snäv specialistkompetens. De är både en förutsättning för storföretagens produktutveckling och en del av den snabbt växande västsvenska startup-scenen.

– Uppkopplade enheter, dataanalys och mobilitet är starka områden i det västsvenska kompetensklustret. Det gör också regionen extra intressant för investeringar inom health tech, säger Carl-Peter Mattsson, ansvarig för investerarrelationer på Sahlgrenska Science Park.

Sammanställningen av branscher och företag är gjord på uppdrag av Business Region Göteborg.

Läs mer om fakta, trendspaningar och slutsatser från Sahlgrenska Science Parks omvärldsrapport. Ladda ner ditt exemplar av The Power of Coaction – Life Science West Sweden 2018 här.

Text: Kenny Genborg