Verifieringsprojekt

11 maj, 2009

De verifieringsprojekt som sökte och fick bidrag från Biomedicinsk Utveckling i Västsverige (BMV) och Sahlgrenska Science Park under hösten -08 rapporterar nu in uppföljningsstatus för vidare handhavande. Har du frågor kontakta Anna-Karin Ström, Sahlgrenska Science Park, tel 031-741 17 05.

Planering pågår inför nästa års ansökan och sista ansökningsdag är 1 oktober 2009. Mer information kommer via email och på vår och BMV:s hemsida under augusti.