Verifieringsbidrag avgörande för företagsutveckling

19 januari, 2010

Press release från Sahlgrenska Science Park


 

GÖTEBORG (SWEDEN) – 2010-01-17

 

”Verifieringsbidrag avgörande för företagsutveckling”

Fem spännande och innovativa forskningsprojekt och företag inom biomedicin har beviljats 2009 års verifieringsbidrag från GöteborgBIO i samarbete med Sahlgrenska Science Park.

– Stödet är helt avgörande och kommer i sin tur att snabba upp kommersialiseringen av vår teknik och bli en viktig milstolpe i företagets utveckling, säger Ulf Brogren, VD på biomaterialföretaget Promimic.

Syftet med det återkommande årliga bidraget från GöteborgBIO och Sahlgrenska Science Park, är att verifiera och säkra det kommersiella värdet i forskningsprojekt som befinner sig i koncept- eller utvecklingsfas inom det biomedicinska området. Särskild vikt läggs också på att identifiera och fokusera arbetet på värdehöjande åtgärder inför framtida kommersialisering.

Spännvidden är stor när det gäller projektens olika område, med alltifrån implantatytor baserade på syntetiskt ben, allergimedicin, snabbare diagnostik för dödlig invasiv candidainfektion, förbättrad övervakning för njurfunktion samt ett nytt morfinliknande ämne hämtat från den marina miljön.

Projekttiden startar i januari 2010 och bidraget utgår under ett års tid, med möjlighet till förlängning. Bidraget ges dels i form av ett direkt finansiellt stöd, dels i rådgivning och support till affärsutveckling och projektledning.

Promimic är ett biomaterialföretag och ett av de Göteborgsbaserade företagen som fått beviljat verifieringsbidrag. Företaget arbetar med en ny generation implantatytor baserade på syntetiskt ben. Innovationen som bolaget utvecklat och patenterat gör det möjligt att producera hydroxylapatit i samma storlek och form som mineralet har naturligt i mänsklig benvävnad. Promimics implantatyta har tidigare utvärderats framgångsrikt i flera prekliniska studier i samarbete med världsledande oberoende forskare.

– Pengarna vi nu får kommer att användas till den första studien på patient av Promimics produkt, HANANOTMSurface. Produkten är en nanotunn yta av syntetiskt ben för implantat. Ytan ger en snabbare läkeprocess och bättre integration av implantatet i benvävnaden, säger Ulf Brogren, VD på Promimic.

– Stödet från GöteborgBIO och Sahlgrenska Science Park är helt avgörande och möjliggör att vi kan genomföra patientstudien redan i år. Det kommer i sin tur snabba upp kommersialiseringen av vår teknik och bli en viktig milstolpe i företagets utveckling, betonar Ulf Brogren.

Den patenterade innovationen kan användas till flera applikationer inom life science men fokus ligger på att förbättra inläkning av implantat. Promimic kommer att licensiera ut tekniken till implantatindustrin.

Observe Medical Nordic AB är ett forskningsbolag inom Sahlgrenska Science Park som arbetar med utveckling av en digital teknologi som skall underlätta övervakning av njurfunktionen på patienter inom operations- och intensivvård.

– Vi känner oss oerhört privilegierade som har fått stipendiet och vi ser att det är värdefullt för bolaget både internt och externt. Det externa värdet ligger i att vår forskning inom intensivvård nu har

blivit uppmärksammad, vilket förstås underlättar kommunikationen med potentiella investerare. Det interna värdet ligger i att vi nu får praktisk hjälp med fysiska förutsättningar för att bygga upp en klinisk evidens för vårt mätsystem, betonar Mikael Charléz, ansvarig för affärsutveckling på Observe Medical Nordic AB.

Totalt inkom 48 ansökningar varav fem uppfyllde alla nödvändiga kriterier och höll för den hårda granskning som ansökan till bidraget innebar. Förutom Promimic och Observe Medical har också, NemerPharma, Allergy Vaccine Project/Encubator AB och Fungea AB beviljats bidrag. Dessa fem får nu tillsammans dela på 2 miljoner kronor, pengar som alltså kommer till värdefull användning i den fortsatta kommersialiseringsprocessen.

– Genom att stödja idéer till produkter och tjänster från våra starka forskningsmiljöer främjar GöteborgBIO processen att kommersialisera forskningsresultat”, säger Bengt Belfrage, processledare på GöteborgBIO.

– För de flesta projekten är bidraget helt avgörande för att de ska kunna genomföra t ex en första patientstudie eller en klinisk test av konceptet, vilket i sin tur behövs för att kunna söka ytterligare extern finansiering, betonar Bengt Belfrage.

Utan de här bidragen skulle vissa av projekten kanske aldrig nå en kommersialisering. Gunilla Bökmark, VD på Sahlgrenska Science Park, betonar samarbetsnyttan och menar att man genom samarbete också förstärker varandra.

– I och med att vi erbjuder både bidrag, affärsrådgivning, ändamålsenliga lokaler, såsom kontor och laboratorier och mycket annat så erbjuder vi också en helhet för forskningsprojekten. Samarbetsnyttan är därför oerhört stor, avslutar Gunilla Bökmark.

Fakta om företagen/projekten som erhåller verifieringsbidrag

Promimic AB arbetar med en ny generation implantatytor baserade på syntetiskt ben.

Observe Medical Nordic AB forskar på ett nytt digitalt njurövervakningssystem.

NemerPharma arbetar med framställning av ett marint bioaktivt ämne för företrädelsevis läkemedelsindustrin.

Encubator AB arbetar med ett allergivaccin.

Fungea AB arbetar med diagnostik av invasiv candidainfektion.

For more information, kindly contact:

Eva-Carin Tengberg Head of Public Relations, GöteborgBIO, telefon 0708-69 42 32

Bengt Belfrage , Processledare, GöteborgBIO, telefon 0705-16 32 45

Gunilla Bökmark , VD, Sahlgrenska Science Park, telefon 031-741 17 07

Sahlgrenska Science Park hjälper nya företag inom life scienceområdet att få den bästa möjliga starten på sin verksamhet. Vi erbjuder expertkunskap och erfarenhet på en affärsmässig grund, tillsammans med ett stort nätverk inom näringslivet och life scienceområdet.