Life science-bolag i Västsverige lyfter – ”VGR-effekten” viktig

20 juni, 2017

Opatus och Emeriti Pharma är bland de västsvenska bolag som får finansiering i samutlysningen ”Projekt för bättre hälsa”. Totalt gick 11,7 MSEK till västsvenska projekt. Medfinansiering från Västra Götalandsregionen är en välkommen och värdefull ”bonus”.

– Att få en större andel av ett projekt finansierat gör självfallet stor skillnad. Jag är jätteglad och tacksam för denna möjlighet, som redan givit ringar på vattnet, säger Petter Knagenhjelm, VD, Opatus.

Opatus kommer att göra en klinisk studie kring objektiv mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD. Emeriti Pharma utvecklar behandling av psoriasis. Bolagen coachas av Sahlgrenska Science Park som bistått bolag runtom i Västsverige med rådgivning och pitchträning, enligt Swelife hands-on-modell.

Intresset har varit extra stort efter att VGR  öppnade upp för medfinansiering till västsvenska projekt som beviljas finansiering av Vinnova och som kan antas bidra till tillväxt i regionen.

– Det är glädjande att så många västsvenska life science-bolag nu får möjlighet att ytterligare utveckla sina innovationer och extra roligt att det görs i samverkan med vår egen hälso- och sjukvård. Vi tror starkt på sådana här finansieringslösningar när region och stat arbetar tillsammans, säger Hanna Blomdahl, Koncernstab, Regional Utveckling.

Utlysningen främjar projekt med stor innovationspotential för att på sikt öka nyttiggörandet av forskning och kunskap vilket leder till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. Den gjordes i samverkan mellan Swelife och Medtech4Health två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science.