Västra Götalandsregionen söker en operativ koordinator för arbete med utveckling av projektidéer

21 april, 2010

Västra Götalandsregionen är en av två regioner i Sverige som förutom det traditionella landstingsuppdraget också har uppdraget att främja regional tillväxt. Sedan ett antal år tillbaka arbetar man med att förena dessa uppdrag genom insatser som stödjer medarbetare i hälso- och sjukvården att utveckla sina idéer i syfte att skapa bättre vård och bidra till tillväxt och nya företag.

Nu söker vi en koordinator som skall driva det operativa arbetet nära hälso- och sjukvården och också leda utvecklingen av projektidéer. En projektledare ansvarar för det övergripande arbetet och koordinatorn kommer ha nära samarbete med denne. Arbetet sker i nära samverkan med aktörer såsom Sahlgrenska Science Park samt lärosätena i Västra Götaland.

För att söka samt läsa mer om tjänsten klickar du här

Upplysningar
Helena L Nilsson tfn 031-630918, 0706-63 09 18
Chef FoU-enheten Regionutvecklingssekretariatet

Marika Hellqvist tfn Greberg 031-630976, 0705-730976
Projektledare FoU-enheten Regionutvecklingssekretariatet

Facklig företrädare
SKTF: Sune Olsson tfn 031-63 06 02,
SACO: Kurt Liljekvist tfn 0709-69 43 89, Pia Ekbom Johansson tfn 031 – 342 07 09,
Vårdförbundet: Rutger Gram tfn 0706-23 65 42