Världspremiär för ny delikatess från Vänern

25 juni, 2012

Siklöjemedaljonger med löjrom är ett exempel på en förrättsdelikatess som lanseras nu inför sommarsäsongen. Food & Health Concept Center, som är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park, står bakom Projekt Siklöja där föreningen Vänerprodukter nu arrangerar lanseringsträff på Vänermuseet den 26 juni.

– Vi möter ett stort intresse från restaurangbranschen i Vänerområdet. Det känns såklat spännande med lansering och kul att siklöja redan i sommar kommer att serveras på flera restauranger i Lidköping, säger Elén Faxö, FHCC.

Siklöjan är en laxfisk som fiskas i Vänern. Det finns gott om siklöja och flera smakliga nyheter produceras nu på fiskeläget Spiken i Lidköping. Tidigare har man endast tagit tillvara siklöjans exklusiva rom men siklöjan – eller silen som den ofta kallas lokalt – har visat sig vara både god och rik på nyttigheter såsom omega 3 och vitamin D.

Projekt Siklöja möjliggörs via Food and Health Concept Centre (FHCC), en väst-svensk organisation som verkar för att nyttiggöra och kommersialisera idéer kring hälsosam mat. Projektet har valt att upprätta Föreningen Vänerprodukter – en ideell förening med syfte att utifrån de lokala förutsättningarna arbeta för en hållbar utveckling inom fiskenäringen.

vnerprodukt

Internationellt ses Projekt Siklöja som ett föregångsexempel. Inriktningen mot hållbar utveckling och syftet att sammanfoga olika kompetenser har bland annat synliggjorts via FARNET, the European Fisheries Network, och presenterats i Bryssel.

Fiskeområdet Vänerskärgården med Kinnekulle består av Lidköpings, Götenes och Mariestads kommuner och samfinansieras av EU- medel.

För mer information, v g kontakta Madeleine Dahlgren praktisk projektledare, Food & Health Concept Centre, telefon 070-661 10 03 eller Elén Faxö, projektledare, Food & Health Concept Centre, telefon 031-741 18 45 alt 070-539 64 00, e-post elen.faxo@fhcc.se
Se även www.fhcc.se