Pengar att söka för små-medelstora företag

11 mars, 2016

Via SWElife (Vinnova) kan vi under 2016 stödja unga life science-bolag, med stor tillväxtpotential och hög kunskapshöjd, i arbetet med att verifiera affärsidén.

Stödet kan uppgå till högst 250 000 kronor och ska användas till verifieringsinsatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar. Det kan även innefatta kund- och behovsanalys mot hälso- och sjukvården. Bedömningar av potentiell hälsoekonomisk nytta är också viktigt och där kan företag dra nytta av vårt samarbete med Gothia Forum.

Frågor? Välkommen att kontakta Göran Leonardsson, Sahlgrenska Science Park, via telefon 070-631 01 42 eller e-post goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se

Flera MedTech4Health-utlysningar är öppna att söka nu:

Behöver ditt företag kompetensförstärkning för klinisk innovation? Sök pengar för lönekostnader för extern kompetens. Bedömningen av din ansökan tar bara cirka sex veckor! Är du Innovatör i vård och omsorg eller involverad i innovativa samarbetsprojekt, se öppna utlysningar.

För mer information, se medtech4health.se eller kontakta Henrik Mindedal, MedTech West, e-post henrik.mindedal@medtechwest.se