”Var vaksam när nya regler skapas”

11 juli, 2019

En alltför rigid tillämpning av integritetsskydd riskerar svensk konkurrenskraft. Det befarar Pia Sandvik, vd för den stora statliga forskningskoncernen RISE.

 – Vi riskerar att tappa det som egentligen är fokus och lägga kraften på en massa annat för att klara lagkraven. Då går vi fel. Det måste vara en balans mellan människors rätt till integritet och konkurrenskraft, säger hon i en djuplodande intervju i Sahlgrenska Science Parks kommande omvärldsspaning The future of health.

Pia Sandvik är djupt engagerad i sekretess- och integritetsfrågorna. Men nu manar hon till vaksamhet när regelverken för att hantera data sätts upp och tillämpas.

Risken är att praxis av tillämpningen av lagstiftningen blir för rigid

Pia Sandvik, vd RISE

– Risken är att praxis av tillämpningen av lagstiftningen blir för rigid. Då har du en massa småföretagare som sitter och funderar på GDPR istället för att fokusera på konkurrenskraften, säger hon och varnar för att svenskt näringsliv ska få helt andra spelregler på detta område än vad resten av världen har.

– Vi behöver titta på vad i lagstiftningen som stärker personlig integritet men som inte hämmar näringslivets konkurrenskraft.

Omvärldsrapporten släpps i anslutning till årets life science-event Park Annual i september. Tio personer djupintervjuas, med olika perspektiv på det pågående paradigmskiftet i life science och vårdens omställning.

Fram till Park Annual publiceras kortare utdrag ur intervjuerna i Sahlgrenska Science Parks nyhetsrum.

Park Annual 26 september 2019


Lizelotte Edvinsson
Kommunikatör med ansvar för marknadsföring, eventsamordning
+46 705 334 243