Vad inom AI utmanar Captario?

16 augusti, 2018

Eftersom det är stort intresse för vår första AI-kartläggning följer vi företagen som är med i Artificiell Intelligens inom life science under året. 

Hallå där, Magnus Ytterstad, Captario – Vilken utmaning är viktigast för dig/er?

–  Eftersom vi genererar all data som används i analysen så har vi inga problem med tillgänglighet och dataintegritet. Vår utmaning har istället varit att hitta sätt att få transparens i hur analyser kommer till och att utveckla analyser som motsvarar kundernas förväntningar. Stora läkemedelsbolag som vi arbetar med är traditionellt sena att anamma ny teknik och nya metoder för beslutsstöd, men vi har märkt att AI är ett område som man är väldigt nyfiken på för mängder av tillämpningar.

För mer information, se captario.com eller kontakta Magnus Ytterstad, e-post: magnus.ytterstad@captario.com. 

Ladda ner rapporten Artificiell Intelligens inom life science här.

Hör Magnus Ytterstad berätta om Captarios resa på Park Annual den 27 september. Anmäl dig här!