Vad inom AI utmanar 1928 Diagnostics?

2 oktober, 2018

Eftersom det är stort intresse för vår första AI-kartläggning följer vi företagen som är med i Artificiell Intelligens inom life science under året. 

Hallå där, Susanne Staaf, 1928 Diagnostics – Vilken utmaning är viktigast för dig/er?

– Största utmaningen inom AI för oss är att få tillräckligt hög träffsäkerhet i t.ex prediktion av antibiotikaresistens. Det finns forskning som kommit ganska långt men det är fortfarande en bit kvar innan det går att tillämpa kliniskt. Det första steget kommer att vara att man predikterar resistens utifrån enkla parametrar hos patienten såsom ålder, tidigare sjukdomshistoria, var patienten finns, kön etc. Här får man förvånansvärt hög träffsäkerhet.

– Steg två kommer vara att kombinera med genetiska markörer hos bakterien för att få en ännu bättre prediktion. Vi kommer att implementera AI i vår tjänst om några år när området utvecklats lite längre. Vi håller redan nu på att sätta upp ett första samarbete med en amerikansk forskargrupp för att vara med och driva frågan framåt.

För mer information, se 1928diagnostics.com eller kontakta Susanne Staaf, COO, 1928 Diagnostics via e-post: susanne.staaf@1928diagnostics.com

Ladda ner rapporten Artificiell Intelligens inom life science här.