Utveckling via Sahlgrenska Science Park och Biotech Center

5 september, 2011

Sahlgrenska Science Park har nu en överenskommelse med Higabgruppen om samverkan. Överenskommelsen syftar till ett ökat flöde av hyresgäster till och mellan Sahlgrenska Science Park och Biotech Center.

Higabgruppen – ett fastighetsbolag inom Göteborgs stad – är en av de större aktörerna på fastighetsmarknaden i regionen och har som affärsidé att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter och i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler.

När det gäller life science-området är det ofta storleken på företaget som avgör lokaliseringsbehovet men ibland är exempelvis tillgången till cellodlingslaboratorium eller mikrobiologilaboratorium viktigast, vilket nu kan tillgodoses fullt ut inom Sahlgrenska Science Park. Genom en helt ny typ av kontorsyta kan expanderande företag även erbjudas större kontorsutrymmen, vilket redan är mycket uppskattat. När företagen expanderar ytterligare kan nästa steg vara det närliggande Biotech Center. Denna möjlighet kommer nu att synliggöras, bland annat genom att Higabgruppens fastighet Biotech Center inom kort skyltas med Sahlgrenska Science Park.

– Vi är positiva till samverkan och arbetar utifrån att Biotech Center är en del av Sahlgrenska Science Park. På så sätt bidrar vi till att stärka utvecklingen i Göteborg, säger Ann-Christin Håkansson, förvaltningschef på Higabgruppen.

– Tillsammans utgör vi ett starkt life science-kluster som skapar god tillväxt i regionen, säger Gunilla Bökmark, VD, Sahlgrenska Science Park.