USA-patent och ny VD till Medfield Diagnostics

31 maj, 2016

Medfield Diagnostics erhöll nyligen patent i USA för sin mikrovågsteknik och dess användning för att detektera stroke, genom att skilja propp från blödning. Patentet är viktigt då den amerikanska marknaden ingår i den långsiktiga strategin för bolaget. I augusti tillträder Carl Ekvall som ny VD efter Mikael Persson, en av bolagets grundare och ägare.

”Carls långa och breda erfarenhet från affärsutveckling inom ambulanssjukvård och medicinsk teknik med ett internationellt perspektiv gör honom mycket väl lämpad att leda Medfield Diagnostics”, säger Agneta Franksson, styrelseordförande i Medfield Diagnostiscs.

Medfield Diagnostics på Sahlgrenska Science Park har utvecklat Strokefinder, ett diagnostikt instrument som kan användas redan i ambulansen. Stokefinder har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppet positivt.

Tidig diagnos, där man snabbt lyckas skilja propp från blödning är A och O när det gäller fortsatt livskvalitet efter stroke. Varje minut är viktig!

För mer information, se www.medfielddiagnostics.com. Tidigare var Medfield Diagnostics ett inkubatorföretag och är numera ett alumniföretag inom Sahlgrenska Science Park. Bolaget är listat på Aktietorget sedan flera år tillbaka.