USA-patent för Lavivo

16 april, 2015

Nu har Göteborgsföretaget Lavivo ett godkänt patent i USA för konceptet kring ett bakteriesystem för att motverka sjukdomsalstrande bakterier. Den första produkten är riktad mot antibiotikaassocierad diarré. Där finns ett stort medicinskt behov och idag är exempelvis clostridium difficile-bakterier på agendan efter Smittskyddsinstitutets rapporter nyligen.

”Nu har vi fått ett kvitto på att det vi har tagit fram både har uppfinningshöjd och kan bli godkänt”, säger Mats Wallström, VD för Lavivo som coachas av Sahlgrenska Science Park. Företaget har utvecklat ett integrerat system som bygger på att olika komponenter ger fördelar till andra komponenter, vilket har visats i studier. Den första produkten är riktad mot clostridium difficile-infektioner, såsom antibiotikaassocierad diarré, idag ett stort problem framförallt i Västvärlden. Antiobiotikaresistens är i sig ett allvarligt och växande problem.

Patentet ligger till grund för ett flertal framtida produkter och är såklart mycket betydelsefullt. ”I ett nästa steg vore det intressant att prioritera upp aktiviteter i USA. Kontakter är viktigt och där hjälper Sahlgrenska Science Park till på ett bra sätt”, säger Mats Wallström.

För mer information, v g kontakta Mats Wallström, VD för Lavivo AB, telefon 031-780 21 70, e-post mats.wallstrom@lavivo.com