Upphandling Affärsrådgivning

4 november, 2014

Sahlgrenska Science Park avser att ha en pool med flera affärsrådgivare och mentorer. Anbudshandlingar finns nu att tillgå. Anbudet ska vara gällande från årsskiftet.

Avsikten är att ha en pool med kompetens tillgänglig att avropa vid behov. Upphandlingen är nu påbörjad och stänger i slutet av november. Intresserad? Frågor gällande aktuella anbudshandlingar sker skriftligen till Gunilla Bökmark, VD för Sahlgrenska Science Park.

Gunilla Bökmark, e-post gunilla.bokmark@sahlgrenskasciencepark.se

För att läsa anbudshandlingarna, v g klicka här Anbudsförfrågan – direktupphandling av konsultpool