Unik ePsykiatrienhet i Göteborg

29 maj, 2017

ePsykiatrienheten stödjer arbetet med digital hälsa inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Man kommer att jobba från idé vidare till utveckling, implementering och utvärdering – en unik möjlighet såväl för sjukhusets 46 enheter som för innovatörer inom digital hälsa. Det finns ingen liknande enhet i Sverige, knappt utomlands heller…

– Det är bra att man utvecklar de digitala metoderna, så att det kommer alla patienter till nytta, säger Cecilia Dalman Eek, vice ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park. Hon fick äran att klippa bandet under invigningen en solig dag i maj.

En av 2000-talets största utmaningar är att bli duktiga på att motverka psykisk ohälsa och här var sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg tidigt ute med att fånga upp behovet av en ny satsning. Hon gav uppdraget till Hugo Wallén, initiativtagare till ePsykiatrienheten som ska se till att alla psykiatrienheter inom SU verkar för att införa internetbehandling inom psykiatrin.

Under invigningen uttryckte många en stolthet över att vi ligger i framkant, genom att vara först ut i Europa med en sådan här enhet i Göteborg (den enda liknande enheten lär finnas i Australien). Under minglet berättar områdeschef Boel Mörck att hon tycker att det bra att man samordnar psykiatrin och ser fördelar med att ge patienten möjlighet att sköta ganska mycket själva.

Digital hälsa är viktigt även för en jämlik vård. Ett mål med ePsykiatrienheten är att se till att innovationer som finns fångas upp. – Det finns många företag i Sahlgrenska Science Park-miljön som samarbetar med sjukvården för att hitta nya lösningar, säger Cecilia Dalman Eek.

På bildens syns Hugo Wallén, Cecilia Dalman Eek och Boel Mörck.

Text: Annika Åkervall