Stora möjligheter för näringslivet

31 januari, 2019

Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens behov och villkor. Då skapas stora möjligheter för näringslivet. Det är en av utgångspunkterna i ett nytt branschöverskridande samverkansprojekt i Västra Götaland.

Sex västsvenska science parks med olika specialisering går samman i det treåriga projektet Inn2Health. I projektet medverkar även MedTech West samt Västra Götalandsregionen med flera olika kompetensområden. Ett av dem är avdelningen koncerninköp som ansvarar för upphandlingar, inköpsfrågor och beställningar till Västra Götalandsregionens verksamheter.

– Projektets sammansättning ger deltagarna en unik insyn i hur de behov som identifieras i vård och omsorg är kopplade till teknik, innovationer och erfarenheter från flera olika branscher och forskningsområden, säger Åsa Lindström, projektledare för Inn2Health vid Sahlgrenska Science Park.

I projektet kan nya lösningar och idéer verifieras och utvärderas innan de testas i vårdens verkliga miljöer.

Samtidigt kan allt göras med utgångspunkt i de krav som måste uppfyllas av produkter och tjänster för användning i vårdmiljö.

– Det ger en stor konkurrensfördel för näringslivet att få möjlighet att bättre förstå kundernas behov. Men viktigast är att det här sättet att arbeta kan bidra till att både befintlig och ny teknik används på ett sätt så att patienter får vård som både är bättre och mer kostnadseffektiv, säger Åsa Lindström.

En av de stora fördelarna är att Västsverige har branscher och erfarenheter som kompletterar varandra särskilt bra i utvecklingen av digitala tjänster och produkter. Erfarenheterna från fordonsindustrins omställning mot självkörande fordon kommer till stor användning i omställningen av life science-branschen.

– Västsverige har en unik samlad kraft med specialiteter som kompletterar varandra i digitaliseringen av life science. Det är korta avstånd och en lång samverkanstradition, säger Åsa Lindström.

Inn2Health är ett samverkansprojekt mellan Sahlgrenska Science Park, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen.

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.

LÄS MER: Vårdens behov ställer nya krav

Fakta: I samverkansprojektet Inn2Health ingår Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Science Park Borås (där Smart Textiles ingår), Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen. Projektet pågår 2019-2021.