Tridentify använder lågenergiteknik

25 oktober, 2011

Inkubatorföretaget Tridentify fortsätter sin snabba utveckling. Under Bloddagarna i Linköping uppnåddes marknadsverifikation för den första produkten och nu har samarbetet med connectBlue lett fram till att den allra senaste Bluetooth-tekniken används i Tridentifys QTA Tracer System.

Efter lyckade design- och förstudier befinner sig Tridentify nu i produktionsfasen med sin första produkt – ett sensorbaserat webbsystem för kvalitetssäkring av produkter inom transplantation och donation. Med QTA Tracer system kontrolleras kylkedjan genom övervakning av blodpåsar från givare till mottagare och säkerställer därmed blodpåsens kvalitet och tillgänglighet samt möjliggör geografisk spårbarhet.

– På Bloddagarna i Linköping var deltagare från både svenska och norska blodcentraler eld och lågor över vår kommande produkt och många står redan på kö för att få börja använda den, säger Christian Strandberg, VD, Tridentify.

Tridentify har undersökt möjligheterna med olika tekniska lösningar och funnit att Bluetooth 4.0 (som även kallas low energy) är den kommande standarden.

– Vi har valt lågenergitekniken Blueteooth 4.0, eftersom den har en mängd fördelar som vi ser att vi kan ha användning för framöver, säger Christian Strandberg.

För att uppnå expertis inom den senaste Bluetooth-tekniken har Tridentify vänt sig till connectBlue, som nu har utvecklat en robust lågenergilösning speciellt anpassad för Tridentifys QTA Tracer System. Läs mer i pressmeddelande från conncectBlue här. Extern länk